Hoàng Xuân Sơn – “sao để lại”. tàng hình

“sao  để  lại”
                         một điều gì ray rứt, khốn đốn

da bọc ngoài tòa thiêng
dúm xương cau có
mặt địa cầu                     hỗn danh
một loài thi quỷ         mị
gà bươi đống chân hoa văn
vằn vện loại bùa chú trời thần
kết tụ tầng vi mô họp chợ trời >>>