Tin văn nghệ – Toàn tập thơ Cung Trầm Tưởng

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng, 6/2012 (Ảnh: Phan Thái Yên)

Cung Trầm Tưởng, Một Hành Trình Thơ (1948-2008), có thể xem là toàn tập thơ của tác giả Cung Trầm Tưởng. Sách do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, Virginia, Hoa Kỳ, in năm 2012. Dày 640 trang, cuốn sách khá đồ sộ này bao gồm bảy thi tập: “Sóng Đầu Dòng – Tình Ca Quá Độ,” “Lời Viết Hai Tay,” “Bài Ca Níu Quan Tài,” “Những Dấu Chân Ngang Trên Một Triền Phiếm Định,” “Thi Bá – Con Tắc Kè và Bà Góa Phụ,” “Mỗi Dặm Đường >>>