Trần Thiên Thị – Biên dạng một hải lưu

không biết dòng sông sẽ chảy như thế nào?
trong lòng biển khơi
thế mà những con nước muôn đời hăm hở

rủ rê nhau căng buồm
đi tìm biên dạng một hải lưu
sóng đáp lại lao xao lời áp thấp

một con đường
ở trước và sau cơn bão
biển trở thành bé nhỏ trước mênh mông
nước và cơn khát của muôn đời

những giọt mực nhỏ xuống đã không thành con chữ
nhòe nhòe như bức tranh trừu tượng
cồn cào như sóng biển buổi hôm sau

màu xanh của biển là màu không có thật
như một cụm san hô trôi dạt vào ven bờ
gắng đỏ để làm duyên

chiều nay dỗ mình
học con sóng mỏi mòn tận tụy
xác tín một biên tầng ấm áp hải lưu