Phan Nhiên Hạo – Ngày lẩn quẩn, âm mưu đi châu Á nữa nhưng chưa/không được, phải viết một bài nghiên cứu vớ vẩn về công việc thư viện mà mãi không thể bắt đầu

Ngày mùa xuân nhưng xám
Gió lồng lộn chạy tìm
Một cái lỗ để chui vào, khoan thống
Tôi phải mài thứ công việc không cắt được khối sệt
 
Tôi thèm đi
Tôi trửng đi
Tôi ngốt đi
Tôi nháo đi
Tôi ám đi
Tôi truy đi
Trôi truồng đi
Tôi vuốt đi
Tôi cương đi
Tôi nhu đi
Tôi lạy đi
Tôi đếch được đi
 
Tôi bị neo
Bằng keo
Trong hải cảng toàn hải âu đói
Tôi nuốt hai cục pin
Cho bụng đỡ tối
Trong khi ngồi mai phục
Cả ngày trước màn ảnh lù đù.
 

04.2012