Trần Phương Kỳ – Vì sao thân cận

rực sáng trên cao nguyên vì sao
hôm thân cận. bao đêm ngước nhìn
khi hồn rã trên lối về nẻo
cuối. trong lao xao lá bàng rơi

hình dung đêm nhẹ lướt. cao nguyên
ngọn cỏ mượt ven dốc đá thánh
đường nở khúc hoan ca. lưng chừng
đêm sao sáng đồi cô độc ngọn

gió kép bên dòng Dakbla xô
nhào ký ức đổ về phương trời
lạ. với hoàng hôn sao hôm ẩn
nhẫn gọi mời lời ngỏ đêm quen