Chân Phương – Le grand jeu

(nhớ René Daumal)

mỗi ngày
tôi tiếp tục cắt dán
tưởng tượng thành ngôn từ

mượn cát sóng   cỏ cây   đá mây     
bày trò chơi ký hiệu
thong thả sưu tập        
mật mã   cùng   thần chú

cánh chim khai mạc rạng đông  là dụ ngữ

treo bài thơ tỏ tình
trong nghĩa trang các giấc mơ

làm hacker
đột nhập các địa chỉ email
hò hẹn với đám đàn bà mang mặt nạ

nhẫn nại biên soạn
đại từ điển bách khoa cho loài mộng du … 

đứng trước mấy nhà bảo tàng
bán đại hạ giá những bản đồ quá vãng

để làm gì?

bọn cháy túi huyền thoại
                 lũ thua bạc triết học

hỏi tôi
                để làm gì?

để chống trả phép thuật của Maya

biết ngụy trang
tro bụi và không khí    

chẳng hạn dưới dạng phim bộ tivi

đầy quỉ thần bằng cao su
đấu đá trước thiên đàng giấy bồi

hoặc  mớ vú mông phẫu thuật
giữa trái cây đồ nhựa  hay mấy chùm hoa giấy 

                                                                                                 
New Haven, CT, 3.30.2012