Lê Thị Thấm Vân – is m

mê muội?
lên đồng?
cơn điên?
sống dở chết dở
có lúc như kẻ sắp sửa giết người

nuốt ngấu nghiến vô số chữ nghĩa chưa rục.  hỏi/ngã lẫn lộn dưới ánh nắng nhảy múa xiên thủng khung cửa sổ rộng đủ bốn mùa che chắn mọi vật cản

buông mình
up and down rồi down and up
những  xác thân  trước xa lạ sau thân thiết biết chắc sẽ chia lìa
liếm gặm những con cặc mà kẻ đeo hoàn toàn bị tước quyền sở hữu
những nấc khấc, đường gân thẩy khác biệt
mùi phố xá, mùi mint, mùi cơm chín tới, mùi sách cũ…
lỗ kim rốc lửa
tròng mắt bắn hàng loạt chùm tia khoái lạc

rồi cùng chùi vội
mồ hôi máu nước mắt tinh khí

đôi ngả
đội mưa đông gió động

gập laptop
gấp cuốn sách
mây vẫn bay