Hà Duy Phương – Ngoài ban-công gió

điên gió cuồng mưa người đàn bà gào khóc
tình yêu phân hủy
nước mắt ma trơi
đời vụt hóa cánh dơi
đêm bay về treo ngược

lờ lững hoang mưa
xáo mù mây vuốt
người đàn bà ngây tru lời hoang hoác
tâm bão lạc cánh dơi
đêm thắt cổ ngoài ban-công gió