Lê Thánh Thư – Mùa chay

Mùa chay người ăn chay uống chay
               viết chay vẽ chay cười chay nói chay hát chay múa chay bắt chay
               giết chay thù chay cúng chay ma chay

Mùa chay
bụi tro ngày cũ chập chờn trên phế tích tịnh chay
con chim chích chòe lửa đầu tiên chết khát ngày chay
đêm chay tiếng mèo hoang thôi kêu van động đực trên mái nhà
người mưng mủ lặng im chay
người làm chứng điều lành bị bắt giữa mùa chay

Mùa chay
người khô khát nhận phần mình nước thánh
cung kính trước bàn thờ khấn xin lời chuộc tội cứu rỗi
người bươn bã trong lời kinh chay tiếng trống chay ăn năn
đành ngậm cay nuốt đắng tai ương
giấc mơ chay xát muối

Cuộc hành hình thập giá vấy máu giờ chay
tan hoang hoác ước mơ chay
mùa chay này
những cư dân xứ địa ngục buồn thảm lầm lũi dưới vòm trời lòe loẹt phỉnh dụ
những bàn tay bủn rủn
những đầu gối rã rời
mùa chay cùng khổ và tàn cuộc mấy ngàn năm
buổi mai này cất giấu mọi kho tàng của điều răn mới

Điều răn mới không nằm trong bóng tối
không nằm trong những lời rao giảng từ loa phóng thanh mọi nẻo phố
                những ngoa ngôn gian tà phủ dụ mọi ngã tư ngã năm ngã bảy
mùa chay
nơi ám tối & xám xịt
người sống chay
người chết chay
người tù chay
người tội chay
người thơ chay
thắp lửa
phục sinh.