Trần Phương Kỳ – Buông neo

[for HDP]

Người duy nhất có thể thả neo vào giòng sâu chảy xiết chính là em
Con tàu dẫu có chòng chềnh rồi cũng nằm im mà thở
Người duy nhất đến từ vực sâu tâm thức
Giữa giòng chảy xiết này ai có thể buông neo?

Khi đêm buông ngoài khung cửa
Khi ngàn sao kéo về nơi xa khuất
Trong tối tăm này vì sao nào băng xuống lòng đêm
Không là em sao đêm bật khóc?

Người duy nhất đến từ vực sâu
Người buông neo trong cơn thác lũ
Con tàu chòng chềnh ngay cả lúc nằm im
Neo vào lòng đêm cơn khát chết

Là em