Lê Hưng Tiến – Ễn lên đêm (trích)

13.

những điếu thuốc đốt cháy cả siêu thị nhớ
sợi buồn cong queo
con tằm giăng không thẳng tơ lòng tơ lòng
đường cao tốc của lưới mắt quá lồi lõm nên ký ức
          lỏm chỏm khối u biến chứng thành tâm bệnh
                                        giai đoạn 2
thằng Nại tứng tửng tựng từng tưng
(..................................................)

một ngày nọ của một ngày nọ
thằng mổng đang ăn lốn ngốn từng cá thể hô hấp
                    trong viễn thức riêng bé Mậu
thêm thứ sếnh sáng huyễn hoặc khói khói
những ngôn ngữ đày tớ mọi âm thanh hậm hừ hậm hực
đố ai dám đánh thuế cái lồn(lột) bản năng chợ đen mắt cá
                   khi tiếng chuông đánh kẻng liên tưởng

nhằng nhịt nhắng nhít
nhắng nhít nhằng nhịt
thằng mổng thừ thừ hơi thở cong trên mái tóc

quá thể cho phép
sự nhệu nhạo giấu quanh bản chất
thằng Nại riết róng thằng mổng ứ tắc dòng trứng nước

cận thị nhớ ỏ vào mặt soi đóm
óc liên tưởng đánh ỏ óc ách ọc ạch
                                  óc ách
                                       ọc ạch
thằng Nại đánh đĩ mình thành con rối cởi lòng

14.

bản thể đã đánh mất một phần ba tư cách
nay mai hết phịu mặt tréo mảy
tiếng nhạc ngựa tùng rinh từng ngõ hẹp cơ quan giác quan
                   của con cung quăng móc ngoặc bao biếm
                                      nỗi hớ hênh ti hí

tự dưng nhảy mũi nứt mắt
có thể con vù con vụ đánh đổ cảm xúc nổi ốc nổi bọt
có thể chim chim chíp chíp ngoài đới phủ sóng
có thể thằng Cuội quá giấc làm thời gian loang lổ hư không
có thể lũ trẻ đục vũm thời xanh bằng vo viên hồn nhiên
hoặc lão nông kia bỏ đói con lắc thia lia thìa lìa
                                 tiêng tiếc hết môi mềm
có thể vậy

loạn thị nhớ ỏ vào mặt soi đóm
óc hoang tưởng đánh ỏ óc ách ọc ạch
                                    óc ách
                                           ọc ạch
đường cao tốc của lưới mắt quá lồi lõm nên ký ức
                lỏm chỏm khối u biến chứng thành tâm bệnh
                                                giai đoạn 1
thằng Nại bắt gặp nó tứng tửng tựng từng tưng
(.............................................)

15.

rót hồn vào đáy
máng đêm nhỏ giọt giọt
lanh canh lách cách
chân đất mưng mủ

gã chuyên nghiệp những giấc mơ đường cong
giấc mơ không cánh
có lẽ se sẻ nâu chưa biết bay
                          hoặc bị nẻ tiếng

dự báo hết hạn
cánh đồng quáng nắng
se sẻ lêu bêu
nâu nâu lều bều

gã bắt đầu chính quy gã
giấc mơ đường cong

gã bắt đầu chính quy gã
giấc mơ không cánh

gã bắt đầu chính quy gã
se sẻ nâu chưa biết bay

gã bắt đầu chính quy gã
se sẻ nâu bị nẻ tiếng

gã bắt đầu chính quy gã
gã bắt đầu chính quy gã

gã chính quy gã
gã chính quy gã

gã chính gã
gã chính gã

(Trích trường ca Ễn Lên Đêm, 2011)

Lê Hưng Tiến
Lê Hưng Tiến. Sinh 31.5.1981. Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Ninh Thuận. Hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam. Hiện đang giảng dạy tại Trường Cao Đắng Sư Phạm Ninh Thuận. Có thơ đăng trên nhiều báo và tạp chí như Văn Nghệ Quân đội, Thế Giới Mới, Văn Nghệ Trẻ, Sông Hương, Cửa Biển, tạp chí Thơ, Hợp Lưu… và các trang thông tin và tạp chí điện tử như : www.evan.com.vn, vanchuongviet.org, gio-o.com,damau.org, tuoitre.vn, talachu.org, vietvan.vn …

Tác phẩm đã in :

+ Xanh mãi cây đời (nhạc), NXB Thuận Hóa, 2002
+ Đề tặng một giấc mơ (nhạc ), Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận xuất bản, 2006
+ Chân dung ảo (thơ)
, NXB Hội Nhà văn, 2007
+ Ễn lên đêm (trường ca), NXB Hội Nhà văn, 2011

Tác phẩm sắp in:

+Những mảnh vỡ ý thức (thơ)
+ Tản mạn dòng sông (nhạc)

Tác phẩm in chung :

+ 700 năm thơ Huế, NXB Thuận Hóa, 2008.
+ Thơ mười năm đầu thế kỷ XXI, NXB Hội Nhà Văn, 2010.
+ Tuyển tập thơ tình duyên hải miền Trung, NXB Trẻ, 2011.