Tin văn nghệ

Viết trong bóng tối. Amen. thơ Lê Thánh Thư. Giấy Vụn xuất bản lần thứ nhứt tại Sài Gòn, photocopy, khổ 13 x 20.5cm. In xong và gởi tặng giang hồ quý 4, 2011. Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Chát. Tranh bìa: Lê Thánh Thư. Ký họa chân dung: Đỗ Hoàng Tường. Trình bày: Yukio Ogushi.

Viết trong bóng tối. Amen gồm 78 bài thơ [1998 – 2011] hầu hết đã in trên Tiền Vệ, Da Màu, Litviet, Tạp chí Thơ, Hợp Lưu.