Tomas Transtromer — Từ đỉnh đồi

Chân Phương dịch
 
 
Đứng trên đồi tôi nhìn qua vịnh.
Trên diện tích mùa hè tàu thuyền ngơi nghỉ.
“Chúng ta là bọn mộng du. Đã nhiều mùa trăng giạt trôi.”
Những cánh buồm trắng cất lời.

“Lách qua ngôi nhà đang yên giấc.
Chúng ta nhẹ tay mở cửa.
Chúng ta nghiêng về hướng tự do.”
Những cánh buồm trắng cất lời.

Có lần tôi nhìn thấy các ý chí của trần gian dong buồm
Chúng có chung lộ trình –  duy nhất chỉ một hạm đội
“Giờ đây chúng ta tứ tán. Không còn hộ tống ai.”
Những cánh buồm trắng cất lời.

 
(Dịch từ bản Anh ngữ của Robin Fulton: The Great Enigma. New York: New Directions, 2006)