Phan Nhiên Hạo – Về việc báo Văn Nghệ đăng lại bài của tôi

Cách đây vài hôm, tôi rất ngạc nhiên khi nghe một người quen ở Việt Nam cho biết mới đọc bài viết “Nobel Thơ 2011, Nghĩ Về Thơ” của Phan Nhiên Hạo trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam, số mới ra. Đây nguyên là bài viết “Nobel Thơ 2011, Nghĩ Về Thơ Việt” của tôi đã đăng trên trang mạng litviet ngày 8 tháng 10, 2011. Trong khi đang chờ người quen ở Việt Nam giúp chụp lại bài báo gởi đến tôi để xem thực hư thế nào, hôm nay tôi đã tìm được bản chụp bài đăng trên báo Văn Nghệ từ một trang blog. Báo Văn Nghệ đã đăng lại bài viết này mà không hề liên lạc, hỏi ý kiến tôi. Tệ hại hơn, báo Văn Nghệ đã tự ý cắt xén nhiều đoạn dài trong bài, ngay cả tựa đề cũng thay đổi.

Tôi rất bất bình và phản đối việc làm tùy tiện này của báo Văn Nghệ.

Bài đăng lại trên báo Văn Nghệ (Việt Nam)