Phạm Mạnh Hiên – Tiết mục thể hiện. Hiện thực

tiết mục thể hiện
 
 
dưới bóng bức tường
tôi bị xé rách

dọn sạch đám rêu qua vắng lặng
già đi như vực thẳm
ngáng chân tôi bước xuống

những sinh linh tích tụ
đang hiện diện đang vươn dài trong sóng đói khát
của tâm điểm khúc

khép những thân hình gãy trải ra bên ngoài
chuyển động trí nhớ

buổi sáng móng bùn trong suốt hỗn dịch
tôi canh giữ

như canh giữ
sự mất còn ở lại

đắp lên mặt cánh cửa mộng du
đường khe hẹp và hình nộm giấy
luôn luôn tỏa rạng

như lúc này
tôi đến gói trọn bí ẩn
bên ngoài giấc mơ

 
 
 
hiện thực
 
 
đêm sục sạo màu trăng kéo lên
trong viền mắt con rắn xanh ngủ dưới mưa
duy nhất một chiếc chân canh giữ
nỗi sống động của đất
tôi ném hóa thân để bước đi lịm tắt
hừng đông của đêm
của phương tây của phương đông rụng xuống
kết thúc bậc thang bắc lên ngực
những âm thanh đồng lõa cầm giữ thủy tinh mơ
như nghi lễ cuối cùng
đột hiện định mệnh
để lại lên da vết tàn úa
lối mòn mau chóng hoàn tất
trong bóng của bóng
 
ấp đình,10-2011