Guillaume Apollinaire – Có gì đâu

Nguyễn Đăng Thường dịch
 
 
Hạ được mấy tên rồi
Bùm bùm
Buồn cười vì
Bùm bùm
Một thẻ sô cô la cho thằng Đức khỉ
Bùm bùm Bắn
Mỗi khi hô bắn! tiếng nói trở thành kim khí
nổ tung ở xa xa
Bùm bùm
Hãy tìm chỗ núp
Bùm bùm
Cắc
A chúng nó hồi âm lũ chó chết
Ngôn ngữ kỳ cục cắc bùm
 
(Nguyên tác: “Peu de chose” trong tạp chí “Poésie 1” số 22, tháng Sáu 2000)

Một bài thơ phản chiến nhưng nhẹ nhàng, bỡn cợt giọng hài hước đen, rất thú vị, rất Apollinaire, viết trong Thế Chiến I (NĐT)