Chân Phương – Ảo thuật

cúc rực vàng
đỏ thắm từng cánh geranium
lilac trái mùa trổ mấy chùm tím nhạt

quanh lăng tẩm mùa hè còn dang dở
hàng nghìn vịt trời đứng canh bất động

bạch hồng lả tả trên sân cuội
chơi vơi ngọn gió tháng mười

xào xạc tháng ngày qua

          xào xạc những bàn tay hoài niệm

…và chỉ có vậy thôi

như ảo thuật
tất cả hóa thành

          cuốn Nam Hoa Kinh lơ lửng góc trời

mi chưa tin à ?
cứ lật thử một trang coi

rặng bạch dương tái xám kia
sẽ quì mọp xuống trước khi tan biến

rồi
          bất tận tuyết rơi
 
Hull, October 2011