Trịnh Cung – Nhớ em bất tử

Đôi khi anh thấy nhớ em ngay trong căn hộ của mình
Như hôm nay
Trong khi em đang ngồi trước máy tính
Anh phải vào ôm em thôi
Nhưng khổ nỗi
Không thể hôn
Một cái hôn bốc lửa như mọi lần
Vì hôm nay
Anh bị sổ mũi

Bão số 5 đang vào biển Đông
Sài Gòn mưa xối xả
Và ầm ầm sấm
Anh phải đội áo mưa đi mua thuốc cảm
Đành tạm dừng yêu em
Chỉ ít bữa thôi

Chỉ vài… bữa thôi

Chỉ       dăm       bữa       thôi…
 

SG, 13.10.2011

"Chiều Finom". Ảnh: Trịnh Cung