Nguyễn Ðăng Thường – Buồn nôn

Tôi không buồn nôn.
Tôi có một bài thơ ngắn đăng báo mạng.
Tôi dị ứng thơ tôi.
Tôi không thích thơ Nguyên Sa.
Tôi nghe tiếng gió hè lao xao trong lá.
Tôi hình dung những tà áo lụa giả.
Tôi nghe tiếng xe máy honda chạy trên đường.
Tôi nghe tiếng phi cơ vút nhanh trên trời Luân Ðôn.
Tôi nghe tiếng mèo gào trên mái ngói.
Tôi buồn ngủ.
Tôi thèm đụ.
Tôi nghe tiếng mèo rên trên máng xối.
Tôi thèm đụ.
Tôi buồn ngủ.
Tôi nghe tiếng phi cơ vút nhanh trên trời Luân Ðôn.
Tôi nhìn ca sĩ Mỹ Linh đi chợ với tên đầu bếp tây.
Tôi nghe tiếng taxi đổ ngoài đường.
Tôi nghe tiếng chuông gọi cửa nhà hàng xóm.
Tôi xem ảnh hai người con trai Gaddafi.
Tôi đọc mẫu tin ngày trở về Paris của DSK.
Tôi nghe bên nhà hàng xóm những tiếng cười.
Tôi nhìn đồng hồ thấy 11:20.
Tôi không buồn nôn.

—-
* Đây là một bài thơ tạo hình: mồm và lưỡi (NĐT)