Chân Phương – Chốn nghỉ

các dấu chân phai
những bờ cát vắng

ký ức là ngọn hải đăng
chứng kiến mọi đắm chìm

mây với đá xoay vòng
trước tấm gương của biển

*

tôi lê từng bước đến cực điểm

nơi khoảng cách
giữa đáy nước  –  nền trời
không hơn gì một bàn tay chết đuối

tìm chốn nghỉ ngơi