THÔNG BÁO (3): Thể lệ đăng bài trên litviet

Thời gian gần đây có vài thắc mắc gởi đến litviet về việc đăng bài. Đây là thiếu sót của người chủ biên đã không ghi rõ thể lệ đăng bài trên trang nhà. Nay xin thông báo thể lệ về việc đăng bài trên litviet như sau:

1/ litviet không đăng lại bài đã xuất hiện trên các trang mạng [website] công cộng.

2/ litviet có thể đăng lại bài đã đăng trên facebook hoặc trên sách, báo in. Người gởi bài cần cho litviet biết tên trang facebook hoặc tên sách, báo in nơi đã đăng bài.

3/ Trong vài trường hợp hãn hữu, litviet có thể đăng lại bài đã đăng trên blog hoặc trang mạng cá nhân của tác giả. Người gởi bài cần cho litviet biết địa chỉ blog hoặc trang mạng cá nhân nơi đã đăng bài.

Cảm ơn sự cộng tác.

16 tháng 9, 2011

Phan Nhiên Hạo

(Các thể lệ này cũng sẽ đăng trong mục “Về litviet” để tiện việc tham chiếu)