Ngô Hồng Quang – (biểu diễn đàn cò)

Ngô Hồng Quang sinh năm 1983 tại Hải Dương. Học Nhạc Viện Hà Nội từ 1995 đến 2006, môn đàn nhị (đàn cò) và đàn bầu, làm giảng viên đàn nhị tại nhạc viện từ 2006 đến 2009. Hiện Ngô Hồng Quang đang theo học khoa sáng tác tại Nhạc Viện Amsterdam, Hà Lan. Ngoài đàn nhị và đàn bầu, Ngô Hồng Quang còn chơi trống cổ truyền, đàn môi, đàn tre, sáng tác và hát. Ngô Hồng Quang đã biểu diễn ở Bỉ, Hà Lan, Iceland, Singapore, Nam Hàn, Thailand, Trung Quốc, và Tây Ban Nha. Hai đoạn video dưới đây giới thiệu tiếng đàn nhị điêu luyện của Ngô Hồng Quang, và cho thấy tiềm năng thú vị của loại nhạc cụ dân tộc có vẻ ngoài đơn giản này, trong tay một nghệ sĩ trẻ tài năng.

Video thứ nhất ghi lại buổi biểu diễn một tác phẩm Tây phương, “Vater unser im Himmelreich,” Dietrich Buxthude, của Ngô Hồng Quang và nghệ sĩ Jaap Zwart tại nhà thờ Grote Kerkm, Hattem, Hà Lan, 15 tháng Bảy, 2011.

Video thứ hai là nhạc phẩm “Đàn Cò”, một sáng tác mới của Ngô Hồng Quang, hoà âm và trình tấu bởi tác giả, sử dụng chỉ năm chiếc đàn nhị cỡ khác nhau.

litviet