Trịnh Sơn – Buông tha

Đêm bây giờ là một cái hố
Càng lấp càng sâu
Chúng ta đào thêm vài cái hố nữa
Mẹ cạn sữa
Quê hương mục rữa
Tương lai tai ương cục cựa
Chôn cái hố chính mình

Anh vẫn nghĩ, chỉ một đêm nữa thôi
Bình minh gõ cửa rủ nhau đi
Chân Adi
Chân Amen
Chân tuyệt vọng
Trên thảo nguyên bát ngát ước mơ
Bước đầy vơi chân đời
Dưới bóng trời
Dưới bóng cờ
Chúng ta điểm tâm bằng ngôi sao vàng lửa
Cuộn mình trong vải vóc căm hờn
Xỉa răng bằng quá khứ điên cuồng
Đứng dậy

Anh vẫn biết, còn một đêm nữa thôi
Lạc lạc Hồng hồng chập chững tập đi
Tay níu vú nguồn cội
Tay hươ hươ cứu rỗi
Tay hú dài theo cuội
Giờ phút của con đường trải qua bàn chân
Tổ trải qua tiên
Anh trải qua em
Nảy nở bầy đàn
Chảy tràn biên giới

Đừng gieo quá nhiều niềm tin vào hạt giống ấy
Ngủ đi em
Chẳng có giấc mộng nào giống nhau
Càng mớ càng đau
Đêm bây giờ là một cái hố

05.2011