Lê Thánh Thư

“Người.” Lê Thánh Thư. 2010. Sơn dầu & acrylic trên bố. 65x54cm

Ghi cho tác phẩm “Người”

nơi đây, gió vẽ mặt người bông hoa không hương không sắc
tiếng người rách toạc đường khuya
tiếng người đau đáu mặt nước đen
người như cành củi mục
từ miền ngược miền xuôi
gọi nhau giãi bày lên men
bằn bặt bờ kè kinh nước đen
người đơn độc
bấu vào nhau
người quây người
nhấm nháp sình lầy…