Chân Phương – Đáp số nhỏ

biển là di cảo tối nghĩa

tiếng sóng bờ xa…
quyển kinh lật úp…

lênh đênh
buồm trắng buồm đen…

*

tôi ôm ghì em

nếu bất chợt  các mặt gương thời gian
đồng loạt vỡ tan

nụ hôn đầu
lần yêu cuối

có khác chi nhau?

*

vũ trụ này
chẳng hơn gì một công trường dang dở

quỉ thần gục mặt
ngồi quanh sỏi cuội

*

…rồi sỏi cuội mòn dần

còn
nhúm cát

em ơi!

Nantasket, cuối tháng 7, 2011