Phan Thị Lan Phương – Mưa

Móa nó
mưa như điên
xe lủng lốp
áo mưa không có
hẹn lúc 2:00
ra khỏi nhà thế nào được bây giờ
phải chi điều được trai trong lúc này.

Những khi mưa về
không điều được trai
xe lủng lốp
nghĩ lại thân phận bẽ bàng của bà cô tuổi ba mươi
hu hu.

7.2011