Tin văn nghệ

Thơ Phan Nhiên Hạo, dịch sang tiếng Anh bởi Phan Hải Đăng, vừa đăng trên The Brooklyn Rail số tháng Sáu, 2011, trong mục inTranslation. The Brooklyn Rail là nguyệt san chuyên về nghệ thuật, chính trị và văn hóa, ấn hành tại New York, Hoa Kỳ. Thành lập từ năm 2000, The Brooklyn Rail in 20.000 số báo mỗi tháng và có lượng đọc giả online hơn 500.000.

Phan Hải Đăng làm thơ, dịch, viết phê bình, đang theo học cao học viết văn tại University of Florida, đồng thời chuẩn bị trình luận văn tiến sĩ văn chương tại University of Wisconsin-Madison. Phan Hải Đăng từng là một trong ba chủ biên của trang tiểu sử tác giả Việt Nam bằng tiếng Anh: Wikivietlit. Thơ và phê bình của Phan Hải Đăng đã và sắp xuất hiện trên Cross Cultural Poetics, The Brooklyn Rail, Rhino…